HOT INFO

Bolesławowo 15,
83-250 Skarszewy

|

Nabór do projektu
„Wybieram przyszłość zawodową – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Starogardzkim”

Rekrutacja do projektu rozpocznie się 1 stycznia 2020 roku!

Uczniowie mogą wziąć udział w bezpłatnych kursach, płatnych stażach i praktykach oraz skorzystać z doradztwa zawodowego. Termin zgłoszeń mija 15 lutego 2020 roku.Informacje o projekcie

Projekt pt. „Wybieram przyszłość zawodową – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Starogardzkim” jest realizowany przez Powiat Starogardzki z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, ul. Kościuszki 17, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.3 Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej) i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnialności absolwentów szkół w Powiecie Starogardzkim oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez lepsze dostosowanie form, metod i warunków jego prowadzenia do wymagań gospodarki i rynku pracy.
 Projekt jest skierowany do 1 000 uczniów i 36 nauczycieli z: Zespołu Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim, Zespołu Szkół Zawodowych w Starogardzie Gdańskim, Technikum im. Gen. J. Hallera w Owidzu oraz Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie z 4 branż kluczowych, tj.:

 • ICT i elektronika,
 • Środowisko,
 • Transport, logistyka i motoryzacja,
 • Meblarstwo.

Termin realizacji projektu: 01.10.2016 r.- 30.04.2021 r.
Biuro Projektu: Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gd., ul. Kościuszki 17, 83–200 Starogard Gdański, pok. 310, tel. 58 767 35 79.
W ramach projektu odbędą się:

 • staże i praktyki zawodowe (w tym: zakup odzieży roboczej, zakup ubezpieczenia, refundacje kosztów dojazdu, refundacje dla opiekunów praktykantów i stażystów w zakładzie pracy),
 • kursy i szkolenia dla uczniów,
 • wyjazdy uczniów na uczelnie wyższe,
 • zajęcia z doradztwa zawodowego (indywidualnego i grupowego) dla uczniów.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Dokumenty do pobrania

Regulamin rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy dla ucznia

deklaracja uczestnictwa

Oświadczenie - Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych

Oświadczenie - Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Plakat informacyjny

 


 

Poszukujemy pracodawców chętnych do przyjęcia stażystów i praktykantów

w ramach projektu Wybieram przyszłość zawodową

Nazwa zadania: Wybieram przyszłość zawodową – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego
w Powiecie Starogardzkim
Umowa o dofinansowanie: RPPM.03.03.01-22-0012/16 z dnia 9 listopada 2019 r.
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny w ramach regionalnego Programu operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2010 (oś priorytetowa 3. Edukacja, Działanie 3.3. Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej)
Koszt projektu: 4 995 802,07 zł
Dofinansowanie: 4 496 221,86 zł
Okres realizacji projektu: 2016-2020 r.
Cel projektu: zwiększenie poziomu zatrudnialności absolwentów szkół w Powiecie Starogardzkim oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez lepsze dostosowanie form, metod  i warunków jego prowadzenia do wymagań gospodarki i rynku pracy. Projekt jest skierowany do 1 000 uczniów i 36 nauczycieli z: Zespołu Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim, Zespołu Szkół Zawodowych w Starogardzie Gdańskim, Technikum w Owidzu oraz Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie z 4 branż kluczowych: ICT i elektronika, środowisko, transport, logistyka i motoryzacja oraz meblarstwo. W ramach projektu realizowane są m.in. staże i praktyki zawodowe, kursy i szkolenia, wyjazdy na uczelnie wyższe, doradztwo zawodowe, studia podyplomowe oraz kursy i szkolenia doskonalące nauczycieli
 
Dokumenty do pobrania:
 
 
 

Trwa nabór na kursy

Dokumenty do pobrania

Deklaracja uczestnictwa

Formularz zgłoszeniowy dla ucznia

Oświadczenie - Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych

Oświadczenie - Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Regulamin rekrutacyjny

 

 

 

loga

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.doc

 

INFORMACJE O PROJEKCIE
„Wybieram przyszłość zawodową – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Starogardzkim”.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnialności absolwentów szkół w Powiecie Starogardzkim oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez lepsze dostosowanie form, metod i warunków jego prowadzenia do wymagań gospodarki i rynku pracy. Projekt jest skierowany do 1 000 uczniów i 36 nauczycieli z: Zespołu Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim,  Zespołu Szkół Zawodowych w Starogardzie Gdańskim, Technikum w Owidzu oraz Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie z 4 branż kluczowych, tj: ICT i elektronika, środowisko, transport, logistyka i motoryzacja oraz meblarstwo.W ramach projektu realizowane będą m.in. następujące formy wsparcia: staże i praktyki zawodowe, kursy i szkolenia, wyjazdy na uczelnie wyższe, doradztwo zawodowe, studia podyplomowe oraz kursy i szkolenia doskonalące dla nauczycieli.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:

 • Nazwa zadania: „Wybieram przyszłość zawodową – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Starogardzkim”.
 • Umowa o dofinansowanie nr RPPM.03.03.01-22-0012/16 z dnia 9 listopada 2016 r.
 • Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny, na podstawie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 – 2020, Działanie 3.3. Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej.
 • Całkowity koszt projektu: 4 995 802,07 zł.
 • Dofinansowanie w wysokości 4 496 221,86.
 • Projekt realizowany w latach 2016 – 2020