HOT INFO

Bolesławowo 15,
83-250 Skarszewy

|

Nabór do szkół dla dorosłych prowadzonych w formie zaocznej

W roku szkolnym 2019/20 prowadzimy nabór do szkół zaocznych dla dorosłych na kwalifikacyjne kursy zawodowe i szkoły policealnej

1/ technik rolnik 
    ROL.04 prowadzenie produkcji rolniczej
    ROL.10 organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
2/ technik pszczelarz
    ROL.03 prowadzenie produkcji pszczelarskiej
    ROL.09 organizacja i nadzorowanie produkcji pszczelarskiej
3/ technik hodowca koni
    ROL.06 organizacja chowu i hodowli koni
    ROL.07 szkolenie i użytkowanie koni
4/ technik weterynarii (obowiązkowe wykształcenie średnie)
    ROL.11 prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt
    ROL.12 wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych
 
do Szkoły Policealnej dla Dorosłych:
 
1/ florysta
    OGR.01 wykonywanie kompozycji florystycznych
 
Podania wraz z świadectwem ukończenia ostatniej szkoły  (zawodowej/ średniej) oraz zdjęcia należy składać w sekretariacie szkoły.
 

Podanie na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe - rok szkolny 2019/20

podanie.docx

podanie.pdf

Podanie do Szkoły Policealnej dla Dorosłych - rok szkolny 2019/20

podanie.docx

podanie.pdf